DRÖMDIALOG

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM

DRÖMDIALOG som förutom att vara ett betydelsfullt moment i drömgruppsarbetet är också föreningens medlemsblad, där vi kan utbyta åsikter och erfarenheter om drömmar och drömgruppsarbete. Monte är den flitigaste medarbetaren och hans bidrag har oftast översatts till svenska. Här annonseras också aktuella drömgrupper och kurser.

The forerunner of Drömdialog was ”Dream Appreciation Newsletter”, published over years 1996-2003.

Nr 1, 1994 Nr 2, 1994 Nr 1, 1995
Nr 2, 1995 Nr 1, 1996 Nr 2, 1996 Nr 1, 1997 Nr 2, 1997
Nr 1, 1998 Nr 2, 1998 Nr 1, 1999 Nr 1, 2000
Nr 3, 2000 Nr 1, 2001 Nr 2, 2001 Nr 1, 2002 Nr 2, 2002
Nr 1, 2003 Nr 2, 2003 Nr 1, 2004 Nr 1, 2005 Nr 1, 2006
Nr 2, 2006 Nr 1, 2007 Nr 1, 2008 Nr 1, 2009 Nr 1, 2010
Nr 1, 2011 Nr 1, 2012 Nr 2, 2012 Nr 1, 2013 Nr 1, 2014
Nr 1, 2015 Nr 1, 2016 Nr 1, 2017 Nr 1, 2018 Nr 1, 2019