Litteratur

 

Ullman - Zimmerman: Använd dina drömmar (Originaltitel: Working with Dreams)

Natur och Kultur 1981

- förklarar lättförståeligt fenomenet drömmar och är även en introduktion till drömgruppsarbete.

 

Ullman - Limmer: Drömmen löser problem (Originaltitel: The Variety of Dream Experience )

MånPocket 1990

- presenterar erfarenheter från olika drömgrupper ex.vis med collegestudenter, blivande mödrar, konstnärer.

 

Ullman: Att förstå drömmens språk (Originaltitel: Appreciating Dreams: A Group Approach)

Natur och Kultur 1996

- presenterar Montes samlade erfarenhet av drömgruppsarbete utifrån drömmens, drömmarens, gruppens och drömgruppsledarens synvinkel.

Boken kan främst ses som en handbok för drömgruppsledare, men torde göra var och en nyfiken på drömgruppsarbete.

 

Ullman: Bild och symbol - källan till deras helande kraft

 


 

Kerstin Ljungh: Lär dig förstå dina drömmar

Bokförlaget Semic 2009

- omarbetade och utökade nyutgåva av en introduktion till drömmar och drömförståelse.
  Ej kvar på förlaget. Restupplagor av Kerstin för 40 kr+ frakt.

 

Anders Omstedt: Connecting Analytical Thinking and Intuition - book review by Markku Siivola

 

Markku Siivola: Understanding Dreams - The Gateway to Dreams Without Dream Interpretation

Cosimo, Inc., New York 2011

- The practical approach to dreams including Montague Ullman’s Experiential Dream Group Process guide,
drawing attention also to common features of dream consciousness and waking consciousness, philosophies of religions, arts, and sciences.

 

Janet Wahl: Discovering the Messages in Your Dreams with the Ullman Method

 

 

See also Ullman's books and links in English

 


DREAM VIDEOS

Montague Ullman in 2005 @ Arianna Caroli
(copyright free 37 min. video)

Ingrid Blidberg: Catch the Dream - Fånga drömmen
ib film och konsult 2008
- en 35 min. lång DVD-film om Montague Ullman

Deborah Hillman: Interview of Montague Ullman (find the video link here)
In this 1:24 hour DVD Montague Ullman talks at length about his personal history and development
and general principles of the dream group process & his view of dreams and his philosophy of life.

Jacquie Lewis: Explaining the Ullman Dreamwork Process

 

Bill Stimson: TEDx talk: What Dreams Know That We Need Today

 

Artiklar, presentationer, föreläsningar, översättningar osv.  om drömmar & drömgrupper

Markku Siivola om DGF hemsidans roll nu och i framtiden (publ. också som länk i Drömdialog 1/2013)

Markku Siivola: Powerpoint presentation i Drömgruppsforums 25-års jubileum: Hur utvecklar vi drömarbetet i framtiden? Anders Omstedt intervjuar.

Bill Stimson's dream articles